“โครงการหรีดหนังสือ หรีดอาลัย…ให้ปัญญา” หรีดหนังสือ จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ "หรีดหนังสือ หรีดอาลัย ให้ปัญญา" ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และภาคีร้านพวงหรีดชั้นแนวหน้าของวงการพวงหรีด

     โครงการนี้มุ่งหวังให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้รับหนังสือบริจาคจากหรีด เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการเรียนรู้ เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน อีกทั้งคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะดอกไม้สด

พวงหรีดหนังสือ คือพวงหรีดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะให้มีรูปทรงเหมือนหนังสือ และจะมีหนังสือจริงๆ ที่จะนำไปบริจาคต่อไป
    1. ตัวพวงหรีดจะเป็นโครงกระดาษขึ้นรูปฉลุลายสวยงาม ติดป้ายชื่อผู้สั่งซื้อ ส่งไปยังวัดตามธรรมเนียมปกติ
    2. ส่วนที่เป็นหนังสือ เราจะนำใส่แยกไปในกล่อง เพื่อให้ท่านเตรียมนำไปบริจาคในโอกาสต่อไป โดยหนังสือที่จะบริจาค ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกหนังสือ จากสำนักพิมพ์ที่ร่วมภาคีเท่านั้น

หากยังมีข้อสงสัยว่าหรีดหนังสือ ดีอย่างไร? ไปชมคลิปกันเลยครับ


*ท่านมีส่วนร่วมบริจาคหนังสือ จากสำนักพิมพ์ห้องเรียน มูลค่า 390บาท

ราคา 1,500บาท
   

พวงหรีดหนังสือ ราคา 1,500บาท มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษแข็ง รูปหน้าปกหนังสือ เคลือบมัน ฉลุลายคำว่า ด้วยรักและอาลัย มีแถบคาดป้ายชื่อ สไตล์ร้านเรา จะเน้นสวยงาม ไม่เหมือนใคร และติดช่อดอกไม้เสมือนจริง คงทน สวยงาม เก็บไว้ได้นาน แบบดอกไม้และสไตล์การจัด จะสวยงามตามสไตล์โมเดิร์น

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชุดหนังสือ ตามความเหมาะสมในกรณีที่ของขาดตลาด ไปเป็นชุดหนังสืออื่นใดที่มีราคาหรือคุณภาพใกล้เคียงกัน


*ท่านมีส่วนร่วมบริจาคหนังสือ จากสำนักพิมพ์ห้องเรียน มูลค่า 660บาท

ราคา 2,500บาท
   

พวงหรีดหนังสือ ราคา 2,500บาท มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษแข็ง รูปหน้าปกหนังสือ เคลือบมัน ฉลุลายคำว่า ด้วยรักและอาลัย มีแถบคาดป้ายชื่อ สไตล์ร้านเรา จะเน้นสวยงาม ไม่เหมือนใคร และติดดอกไม้เสมือนจริง เน้นแบบกรุ๊ปปิ้ง คงทน สวยงาม เก็บไว้ได้นาน แบบดอกไม้และสไตล์การจัด จะสวยงามตามสไตล์โมเดิร์น

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชุดหนังสือ ตามความเหมาะสมในกรณีที่ของขาดตลาด ไปเป็นชุดหนังสืออื่นใดที่มีราคาหรือคุณภาพใกล้เคียงกัน


*ท่านมีส่วนร่วมบริจาคหนังสือ จากสำนักพิมพ์ห้องเรียน มูลค่า 1,100บาท

ราคา 3,500บาท
   

พวงหรีดหนังสือ ราคา 3,500บาท มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษแข็ง รูปหน้าปกหนังสือ เคลือบมัน ฉลุลายคำว่า ด้วยรักและอาลัย มีแถบคาดป้ายชื่อ สไตล์ร้านเรา จะเน้นสวยงาม ไม่เหมือนใคร และติดดอกไม้เสมือนจริง เน้นแบบกรุ๊ปปิ้ง ผสมงานไทยร่วมสมัย คงทน สวยงาม เก็บไว้ได้นาน แบบดอกไม้และสไตล์การจัด จะสวยงามตามสไตล์โมเดิร์นและไทยร่วมสมัย

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชุดหนังสือ ตามความเหมาะสมในกรณีที่ของขาดตลาด ไปเป็นชุดหนังสืออื่นใดที่มีราคาหรือคุณภาพใกล้เคียงกัน


*ท่านมีส่วนร่วมบริจาคหนังสือ จากสำนักพิมพ์ห้องเรียน มูลค่า 1,900บาท

ราค 5,000บาท
   

พวงหรีดหนังสือ ราคา 5,000บาท มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษแข็ง รูปหน้าปกหนังสือ เคลือบมัน ฉลุลายคำว่า ด้วยรักและอาลัย มีแถบคาดป้ายชื่อ สไตล์ร้านเรา จะเน้นสวยงาม ไม่เหมือนใคร และติดดอกไม้เสมือนจริง ผสมงานไทยกึ่งพวงมาลา คงทน สวยงาม เก็บไว้ได้นาน แบบดอกไม้และสไตล์การจัด จะสวยงามตามสไตล์ไทยร่วมสมัย

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชุดหนังสือ ตามความเหมาะสมในกรณีที่ของขาดตลาด ไปเป็นชุดหนังสืออื่นใดที่มีราคาหรือคุณภาพใกล้เคียงกัน

 
 
HOME | ABOUT US | OUR PRODUCTS | DELIVERY & SHIPPING | SUPPORT | CONTACT US

© Copyright 2019 พวงหรีดหนังสือ.com by มาลาประดิษฐ์.com